سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داوود ریاضتی – مدیر پروژه واحد رضوان طرح کوثر- مهندسین مشاور آب خاک تهران
فرخ توکلیان – سرپرست دستگاه نظارت واحد رضوان طرح کوثر – کارشناس مهندسین مشاور آب خاک ت
فرهاد ساقی – مسئول دفتر فنی واحد رضوان طرح کوثر – مهندسین مشاور آب خاک تهران

چکیده:

جلگه خوزستان به علت دسترسی به منابع وسیع آب های سطحی و ذخایر فسیلی، از یک سو به عنوان کانون تمرکز احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و از سوی دیگر نیز به عنوان منبع اصلی استخراج و انتقال نفت کشور مورد توجه قرار گرفته است . به همین دلیل، در بسیاری از مناطق این جلگه شبکه های گسترده کانالها و زهکشها در تقاطع با خطوط پر حجم لوله های نفت و گاز احداث شده است . عموماً احداث شبکه های آبیاری و زهکشی پس از احداث خطو ط لوله نفت و گاز انجام می شود و این تأخر معضلاتی را برای دست اندرکاران اجرای شبکه به دنبال دارد و سلسله ای از موانع اداری، سازه ای و زیست محیطی را بوجود می آورد . در طرح آبیاری و زهکشی کوثر (شبکه اصلی و فرعی )، با وسعت حدود ١٦٠٠٠ هکتار، بیش از ٦٠ مورد کانالها و زهکشهای شبکه با خطوط لوله های نفت، مواد نفتی، گاز و فرآورده های پتروشیمی، تقاطع دارند . در طی مدت اجرای شبکه اصلی این طرح و در شرایط کنونی که شبکه های فرعی در دست اقدام هستند، مشکلات زیادی در این رابطه به وجود آمده که برخی از مهمترین آنها شامل کسب مجوزه ای لازم از چندین شرکت تابعه وزرات نفت، فرسوده بودن خطوط لوله و نشت مواد نفتی، مشکلات زیست محیطی، مسایل مرتبط با انتخاب سازه مناسب در محلهای تقاطع با توجه به خطرات انفجار است. در مقاله حاضر با طرح و بررسی مشکلات مذکور، تجارب بدست نیز ارائه شده است.