سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مصطفی سراج – کارشناسی توان بخشی بهزیستی استان های مازندران و فارس

چکیده:

با توجه به اهمیت مناسب سازی جهت حضور فعال جانبازانو معلولین در صحنه های اجتامعی ضروری است که شرایط از هر نظر و در همه ابعاد برای این افتخارآفرینان فراهم شود. این مهم میسر نمی شود مگر با عزم و اراده همه دستگاه ها و آحادجامعه. لذا، اگر مطلوب ترین خدمات و امکانات در اختیار جانبازان سرافراز قرار گیرد و آنها نیز علی رغم همه محدودیت هایی که دارند همانند حضور موثر خود در جبهه ها، اگر امکانات مناسب برای ایشان فراهم نشود به منزله این است که هیچ خدمتی به آنها ارائه نشده است، بلکه تضییع حقی است که به ناحق به آنها تحمیل شده است. در چند سال گذشته، تلاش هایی در این زمینه صورت گرفته ولی بسیار ناچیز است و ضروری است این اقدامات به صورت فرهنگ در آید. لذا لازم است علاوه بر مستندسازی و اقدامات به صورت فرهنگ در آید. لذا لازم است علاوه بر مستند سازی و اقدامات مناسبی که تاکنون به صورت موردی و استانی در زمینه مناسب سازی انجام شده به همه نقاط کشور بسط داده شود و همچنین از تجارب کشورهای دیگر نیز در این زمینه استفاده گردد.
در این مقاله تلاش شده اقداماتی که تاکنون در دو استان مازندران و فارس انجام گرفته معرفی گردد. این کار غالبا همراه با تصاویر قبل و بعد از مناسب سازی همراه می باشد و تجارب کشورهای دیگر نیز در اینمیان معرفی میشود. لذا مواردی که در این مقاله به آن اشاره شده ، به اجمال عبارتند از :
۱) مناسب سازی خیابان های شهر سازی (خطوط عابر پیاده، پل ها، معابر و …)؛
۲) مناسب سازی اماکن عمومی و ساختمان ها و تجهیزات در شهرهای سازی و شیراز؛
۳) مناسب سازی خودروها در کشورمان؛
۴) مناسب سازی خیابان ها و اماکن و تجهیزات در کشورهای سوئد، اتریش، هند، چین، تایلند و …؛
۵) مناسب سازی انواع خودروها جهت حمل صندلی های چرخدار درکشورهای اروپائی
۶) معرفی سطوح شیب دار سبک و قابل حمل توسط صندلی های چرخدار.