مقاله نهادها، نفت و رشد اقتصادي در کشورهاي متکي به نفت طي دوره ۲۰۰۵- ۱۹۷۵: روش پانل هم انباشتگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۵۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: نهادها، نفت و رشد اقتصادي در کشورهاي متکي به نفت طي دوره ۲۰۰۵- ۱۹۷۵: روش پانل هم انباشتگي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفرين منابع
مقاله کيفيت نهادي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله پانل هم انباشتگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: كيخا عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تاثيرات بلندمدت و کوتاه مدت درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي کشورهاي وابسته به نفت با تاکيد بر نقش نهادها بررسي شده است. براي اين منظور از تحليل هاي هم انباشتگي و تصحيح خطاي پانل براي ۳۵ کشور مهم صادر کننده نفت طي دوره 2005- 1975 استفاده شده است. بر اساس نتايج اين تحقيق، در کشورهايي با نهادهاي خوب، درآمدهاي نفتي يک موهبت بوده است، ولي در کشورهايي با نهادهاي ضعيف اين منابع تبديل به نفرين شده و منجر به کاهش رشد اقتصادي اين کشورها در بلندمدت و کوتاه مدت شده است. همچنين، بي ثباتي درآمدهاي نفتي يکي از کانال هاي اصلي نفرين منابع در اين کشورها بوده است. کشورهاي با کيفيت نهادي بهتر، از بي ثباتي درآمدهاي نفتي کمتر رنج برده اند. در اين كشورها اثر بلندمدت نسبت سرمايه گذاري بر توليد، منفي و ناچيز بوده است؛ يعني کيفيت و کارايي پروژه هاي سرمايه گذاري نقش با اهميت تري نسبت به حجم سرمايه گذاري ها در تحولات رشد اقتصادي اين کشورها ايفا كرده است. حجم آزاد سازي هاي تجاري، هرچند در کوتاه مدت اثر منفي يا ناچيزي بر رشد اقتصادي اين کشورها داشته است، اما در بلندمدت اثرات آنها مثبت و با اهميت بوده است.