مقاله نهادگرايي و تاثير نظريه سرل در مورد نهادها بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: نهادگرايي و تاثير نظريه سرل در مورد نهادها بر آن
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نهاد
مقاله نهادگرايي
مقاله نظريه سرل
مقاله زبان،گفتمان
مقاله شناخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متوسلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني زاده محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نيکونسبتي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نهادگرايي در ساليان اخير توجه خاصي را به خود جلب کرده است. البته نهادگرايي داراي نحله هاي گوناگوني است و با انتقاداتي نيز مواجه بوده است. در اين مقاله با اتکا بر تحليل مقايسه اي به بررسي نهادگرايي مي پردازيم و تقسيم بندي جديدي از نحله هاي آن ارائه مي نمايم. سپس با توجه به اين تقسيم بندي، انتقاد سرل به نهادگرايان در مورد غفلت از زبان و اثرات توجه به زبان به عنوان يک نهاد مهم را بررسي مي نماييم.
يافته هاي ما نشان مي دهد در نظر گرفتن زبان به عنوان يک نهاد، باعث ارتباط نظريه هاي نهادگرايي با نظريه هايي مي شود که تحت عنوان نظريه هاي  گفتماني معرفي مي شوند. اين ارتباط مي تواند منشا بهبود وتحولي مهم در نظريه هاي نهادگرايي باشد.