سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد محمدی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی مدرس گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی
مجتبی طبری – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر مدیر واح

چکیده:

همه سازمان ها برای بقاء نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند. افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از زیستی و فنا، نجات می دهد. برای آنکه بتوان در دنیای متلاطم و متغییر امروز به حیات ادامه داد باید به نوآوری و خلاقیت روی آورد وضمن شناخت تغییرات محیط برای رویارویی با آنها پاسخ های بدیع و تازه تدارک دید و همراه تاثیر پذیری از این تحولات بر آنها تاثیر نهاد و بدانها شکل دلخواه داد. در این مقاله سعی شده است تا با توجه به ضرورت امر و از طرفی با وجود تغییرات و دگرگونی های سریع و همه جانبه، با ارائه مفاهیمی از خلاقیت و نوآوری و در همین راستا بیان مساله ، برای نهادی کردن خلاقیت و نوآوری و در همین راستا بیان مساله، برای نهادی کردن خلاقیت و نوآوری در سازمان نقش سه عالم حیاتی از جمله برنامه ریزی، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.