مقاله نهاد بستگان و جايگاه آن در ساخت قدرت و نظام خان سالاري جامعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در تاريخ از صفحه ۳۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: نهاد بستگان و جايگاه آن در ساخت قدرت و نظام خان سالاري جامعه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بستگان
مقاله ازدواج
مقاله جامعه بختياري
مقاله خوانين
مقاله روابط متقابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوربختيار غفار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين ارگان ها و عناصري که در طول تاريخ در ساخت قدرت نظام خان سالاري جامعه بختياري نقش بسياري ايفا نمود، نهاد بستگان يا خويشاوندان بود. خوانين بختياري براي تداوم و توسعه قدرت خود در جامعه بختياري نيازمند حاميان و طرفداراني بودند که در قالب بستگان يا خويشاوندان تبلور مي يافتند. در جامعه بختياري هر خاني وابستگان مخصوص به خود را داشت و از طريق پيوندهاي نسبي و سببي چون خون و ازدواج از نيرو و استعداد آنها در زمان جنگ و صلح بهره مي برد. اين بستگان نيروي رزمي هر خان بختياري را تشکيل مي دادند و وفاداري خود به او را حتي در سخت ترين شرايط حفظ مي کردند. بستگان نيز در عوض از حمايت هاي مادي و معنوي خوانين برخوردار مي شدند و از پاداش و هداياي آنها بهره مند مي گرديدند. اين بستگان يا خويشاوندان چنان براي خوانين داراي ارزش، اهميت و فايده بودند که در موارد متعددي خوانين بر سر بدست آوردن و يا حفظ آنها، به رقابت و گاهي جنگ با يکديگر کشانده مي شدند. اما سرانجام در اواخر دوره قاجار و آغاز قدرت رضاشاه خوانين از حمايت بستگان خود سرباز زدند و حتي در جريان خلع سلاح عشاير بختياري که دستور آن از سوي دولت صادر شده بود، خود به خلع سلاح بستگانشان پرداختند زيرا که ديگر بستگان سود چنداني براي خوانين نداشتند و بستگان نيز در عوض وفاداري خود نسبت به خوانين را از دست دادند.