سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صمد کاردان – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش تجارت الکترونیک دانشکده مهندسی کامپیوتر
علیرضا باقری – استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دا

چکیده:

در این مقاله، مفهومی به نام مجموعه کاری نهانی سازی پایگاه داده ها، را برای سیستم های تحت وب تعریف و راه کاری برای محاسبه و پیاده سازی آن ارایه نمودیم. این مجموعه چند عضو از
مجموعه دیدگا ههای تعریف شده روی یک پایگاه داد هاند که در حال حاضر نهانی سازی آن ها برای پاسخ گویی به پرس و جو های انجام شده باعث بیشتر شدن میزان موفقیت نهانی سازی محلی
می شود. برای یافتن این مجموعه، تعدادی دیدگاه پر کاربرد روی پایگاه داده تعریف می شود و با استفاده از یک دسته بندی کننده ساده بیزی، پرس و جو های انجام شده به یکی از این دیدگا هها
نسبت داده می شود، مجموعه ای از این دیدگاه ها که بیشتر مورد ارجاع قرار گیرند مجموعه کاری نهان یسازی می باشد. برای آزمایش میزان تاثیر این کار، روی کارایی نهان یسازی، یک
شبیه سازی با پیاد ه سازی برنامه ای دو لایه و با استفاده از محکTPC-W انجام دادیم که نتایج آن نشان دهنده افزایش ۲۸درصدی میزان موفقیت نهانی سازی با بکار بردن این روش است.