سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضا سهیلی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

در این مقاله برای نهان نگاری ۱ یک نماد گرافیکی ۲ دارای الگوهای تکرار شونده از تبدیل موجک استفاده شده و نماد گرافیکی در ناحیه LLnحوزه تبدیل با استفاده از فرایند کوانتیزاسیون درج شده است . در روش پیشنهادی برای افزایش مقاومت نهاننگاری در هنگام استخراج نماد پنهان شده از تکرار شونده بودن آن جهت تصحیح تخریبهای احتمالی استفاده میشود . این نماد گرافیکی با داشتن اندازه قدم کوانتیزاسیون، ابعاد الگوها و سطح تبدیل موجک و بدون نیاز به تصویر اولیه قابل استخراج است . برای بررسی مقاومت نهان نگاری، بر روی تصاویر نهان نگاری شده پردازشهای مختلفی انجام شده و نتایج حاصل بررسی شده است . این پردازشها عبارتند از : فشرده سازی به روشهای JPEG و JPEG2000 ، افزودن نویز فلفل نمکی، هموارسازی با فیلترمیانه، چرخاندن، بریدن و تغییر ابعاد تصویر . نتایج حاصل از آزمایشهای مختلف نشان دهنده مقاومت بالای این الگوریتم در برابر پردازشهای مختلف تصویری است .