سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد بهروزی مقدم – دانشگاه صنعتی شریف
شهره کسایی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه نهان نگاری ۱ داده در محصولات دیجیتال به عنوان یک راه حل برای پیاده سازی و حمایت از قانون حق چاپ ۲ در حوزه دیجیتال مطرح شده است . بدین منظور باید روشی به کار گرفته شود که در برابر دستکاری های عمدی و غیر عمدی دارای مقاومت ۳ بالایی باشد . برای رسیدن به این هدف در اکثر الگوریتم های ارائه شده، به منظور مقاوم سازی الگوریتم، نهان نگاری در حوزه های تبدیل مختلف پیاده سازی شده است . در این مقاله با استفاده از تبدیل موجک مختلط ) CWT ) 4 که توان بالایی در انتخاب جهت دار ۵ برای خصوصیات قطری ۶ و مدل کردن سیستم بینایی انسان ) HVS ) 7 دارد، روشی برای نهان نگاری ارائه شده است . در ابتدا از ضرایب تبدیل موجک مختلط تصویر برای محاسبه یک ماسک دیداری ۸ استفاده شده و سپس با استفاده از این ماسک نهان نگاره ۹ ای که به خصوصیات تصویر وابسته باشد، تولید می شود . برای پنهان سازی نهان نگاره نیز از ضرایب تبدیل موجک مختلط سطح سوم
استفاده شده است زیرا نسبت به ضرایب سطح های ۱ و ۲ مقاومت بیشتری در برابر فشرده سازی دارند . این روش با روشی مشابه در حوزه تبدیل موجک ۱۰ مقایسه شده و برتری عملکرد آن در برابر حملات متداول علیه نهان نگاری از قبیل فشرده سازی، اضافه کردن نویز و تغییر اندازه تصویر نشان داده شده است .