سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمود علم الهدی – مرکز آموزش علمی- کاربردی امام حسین (ع)، استان گلستان
سیدمرتضی بنی هاشمی – آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران
ماهتاب السادات اعتباریان – آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران

چکیده:
یکی از روش های ذخیره سازی و پنهان سازی تعدادی از بیت های داده در یک سیگنال، استفاده از الگوریتم های نهان نگاری است. جهت اطمینان از درج شفاف نهان نگاره و کیفیت بازیابی آن، در این مقاله یک الگوریتم دوتکه ای وفقی برای نهان نگاری مطمئن سیگنال های صوتی ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی نهان نگاری را بر پایه شبکه های عصبی شعاع مبنا انجام می دهد. در این ایده، برای درج اطلاعات نهان نگاره، دو زیرمجموعه از ویژگی های سیگنال اصلی انتخاب شده و با استفاده از ظرایب تقریب تبدیل موجک گسسته، داده ای در نمونه های آنها ذخیره می شود. همچنین در مرحله درج نهان نگاره، یک شبکه عصبی آموزش داده شده تا بتوان از آن در مرحله استخراج نهان نگاره، برای تأیید داده استخراج شده استفاده نمود. برای سنجش کیفیت الگوریتم پیشنهادی از پارامتر (SNR (Signal to Noise Ratio استفاده کردیم. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد الگوریتم دوتکه ای وفقی پیشنهادی در مقابل حمله فشرده سازی MP3 و اکثر حملات رایج، مقاومت بالایی از خود نشان می دهد.