سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد فرامرزی – بخش مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرس
نصراله مقدم چرکری – بخش مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس
احسان اله کبیر – بخش مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نهان نگاری دیجیتال به پنهان سازی اطلاعات بصور ت غیر قابل رؤیت در یک رسانه رقومی همچون تصویر، فیلم و صوت و به منظور اثبات مالکیت و یا انتقال اطلاعات اطلاق می شود. در این مقاله با ارائه روشی کور (در فرایند بازیابی به تصویر اصلی نیاز ندارند ) در حوزه فرکانسی، اطلاعات را به روش طیف گسترده در ضرایب تبدیلDCTبصورت بلوکهایی با اندازه های ۴ × ۴ نهان نگاری می نماییم .نتایج پیاده سازی ها نشان می دهد که الگوریتم ارائه شده به دلیل استفاده از تبدیل ۴× DCT – ۴ در مقایسه با تبدیل ۸ × DCT – ۸علاوه بر داشتن مقاومت مشابه در مقابل اعمال انواع خرابکاریها، دارای شفافیت بیشتری نسبت به تبدیل ۸× DCT – ۸ بر خوردار است .علاوه بر آن تصویر نهان نگاری شده ممکن است تحت حملات هندسی مانند چرخش و انتقال قرار بگیرد که باعث می شود بازیابی تصویر گنجانده شده با مشکل مواجه شود . الگوریتم ارائه شده در مقابل حملات هندسی با مقادیر خیلی کم نیز مقاوم می باشد.