سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

عزیزا… طاهری –
محمد نبی گرگیج –

چکیده:

حوادث توفانی شامل فرآیندهای فرسایشی قوی و رسوبگذاری سریع هستند. این رسوبات و محیط تشکیل آنها براساس سنگ شناسی، ساخت های رسوبی و ویژگی های توالی تشخیص داده می شوند. رخساره های توفانی در ایجاد و تجمع رخساره های هترولیتیک منطقه فلات قاره ای دریایی پرمین زیرین ناحیه ازبک کوه نقش مهمی ایفا کرده اند. شواهد امروزی نشانگر آن است که لایه های توفانی با بیش از ۱۰cm ضخامت در روی نواحی وسیعی از فلات قاره رسوب داده می شوند. چنین لایه هایی ممکن است بر اثر آشفتگی زیستی و جابجا شدن توسط امواج در توالی های رسوبی گذشته قابل تشخیص نباشند. لایه های ماسه سنگی و آهک ماسه ای با لایه بندی متقاطع پشته ای در رسوبات پرمین زیرین برش زلدو واقع در شرق ایران مرکزی برای نخستین بار گزارش شده اند. لایه های توفانی این منطقه، در قاعده پاراسکانس ها و در مراحل اولیه بالا آمدن سطح آب دریا عمدتاً تشکیل شده اند. این لایه ها لامیناسیون مربوط به موج نقش های متقارن در نزدیکی رأس از خود نشان می دهند و به طور معمول با ریپل های موجی پوشیده اند. توالی مورد نظر در برش زلدو نشان می دهند که این نهشتهٔ در محیط فلات قاره ای بالایی و در بخش نزدیک آن تشکیل شده و تجمع رخساره ای مربوط به این قسمت را به وجود آورده است.