سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – دانشگاه تربیت معلم تهران
الهام قوچی اصل – شرکت خاک آزما، تهران
هادی امین رسولی – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

سازند جیرود (دونین بالایی) در ناحیه تویه – دروار با ناپیوستگی هم شیب بر روی بخش ۵ سازند میلا جای دارد و با شیل های خاکستری تیره و ستبر بخش زیرین سازندمبارک به گونه هم شیب پوشیده شده است. بررسی های صحرایی و مطالعات میکروسکوپی نهشته های سازند جیود به شناسایی گروه رخساره ای طوفانی آواری و کربناته انجامیده است. گروه رخساره ای طوفانی آواری وابسته به محیط های رسوبی دلتایی و ساحلی هستند. گروه رخساره ای طوفانی کربناته به محیط تالاب، سد و دریای بازآغازین تا پایانی وابسته اند. از ویژگی های مهم نهشته های طوفانیسازند جیرود، در ناحیه مورد مطالعه، ساخت لایه بندی مورب پشته ای، دانه بندی به سوی بالاریز شونده، آمیخته شدن دانه های رخساره های گوناگون ، سطح زیرین فرسایشی یا ناگهانی و کنگلومرای درون سازندی هستند. نهشته های طوفانی سازندجیرود در پلاتفرم رمپ کم شیب (هموکلینال) و در حاشیه واگرای پالئوتتیس (شمال باختر گندوانا) پدید آمده اند.