مقاله نوآوري در مطالعات ميان ‌رشته ‌اي در حوزه علوم انساني در ايران؛ مطالعه موردي دانشگاه امام صادق ‌(ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه ۴۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: نوآوري در مطالعات ميان ‌رشته ‌اي در حوزه علوم انساني در ايران؛ مطالعه موردي دانشگاه امام صادق ‌(ع)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعات ميان ‌رشته ‌اي
مقاله نوآوري
مقاله دانشگاه امام صادق ‌(ع)
مقاله معارف اسلامي
مقاله علوم انساني
مقاله علوم سياسي
مقاله اقتصاد
مقاله حقوق
مقاله فرهنگ و ارتباطات
مقاله مديريت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن خاني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانشگاه امام صادق ‌(ع) به عنوان يک دانشگاه غيردولتي در سال ۱۳۶۱ و با هدف تلفيق ميان شاخه ‌هاي مشخصي از علوم انساني با معارف و علوم اسلامي تاسيس شد. در اين مقاله تجربه نوين دانشگاه امام صادق ‌(ع) در طراحي و تاسيس نسل جديدي از رويکرد آکادميک در مطالعات ميان ‌رشته‌اي در نظام آموزش عالي در ايران مورد بررسي قرار مي ‌گيرد. مقاله ضمن ارزيابي عملکرد دانشگاه در نيل به اهداف اعلامي و مطلوبش در گسترش مرزهاي علوم اسلامي و گسترش تحقيقات ميان ‌رشته ‌اي بين علوم و معارف اسلامي با علوم انساني و علوم اجتماعي، به توصيف و تبيين نوآوري دانشگاه امام صادق ‌(ع) در تلفيق ميان معارف اسلامي از يک سو و رشته ‌هاي علوم سياسي، اقتصاد، حقوق، مديريت و ارتباطات از سوي ديگر پرداخته و سپس دستاورد‌هاي اين تجربه را مورد بررسي قرار مي ‌دهد. نويسنده در پايان تلاش خواهد کرد تا موانع و چالش ‌هاي پيش روي اين تجربه را به ‌ويژه از منظر مطالعات ميان ‌رشته ‌اي مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.