سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صابر مقدمی –

چکیده:

رشته مدیریت دانش (knowledge management) به عنوان منبع و سرچشمه اصلی مزیت رقابتی در اینده شناخته شده است. این بدین معنا نیست در دنیای متلاطم و بشدت رقابتی امروز نمی توان از مدیریت دانش برای کسب مزیت اقتصادی و پیشبرد و مقاصد نوآوری در سازمان ها استفاده نمود، بلکه می توان قاطعانه ادعا نمود که امروزه مهارتهای مدیریت دانش می تواند در پیگیری و تحقق نوآوری در سازمان ها موثر واقع شود. در این مقاله تلاش شده است که اولاً به موضوع گذار از انقلاب اطلاعات و ورود به دوران انقلاب دانش اشاره و سپس نقش و اهمیت دانش بیان و تشریح گردد. ثانیاً توضیح داده شود که چرا مدیریت دانش می تواند موجبات نضج، شکوفایی و بالندگی نوآوریهای دانش را فراهم آورده و چگونه می توان از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات برای دستیابی به این اهداف و مقاصد بهره جست. ثالثا از طریق تامل و دقت در اصول دانش مدار، ساختارهای توزیع دانش و مهارتهای دانش مدار به معرفی یک الگوی مدیریت استراتژیک برای تلاشهای نوآوری پرداخته شود. در پایان، به چالشهای بنیادین و اساسی اشاره شده که تمام انوع سازمانها اعم از دولتی، بازرگانی و صنعتی ناچارند برای بهره مندی از مزایای نوآوری استراتژیک به استقبال آنها بروند.