سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا ملک زاده – پژوهشکده تحقیقات توسعه ی فناوری ،پارک علم و فناوری خراسان

چکیده:

توفیق واحدهای تحقیق و توسعه ، بخصوص در عرصه ی صنایع نوین و در فضای رقابتی امروز، وابستگی بسیار به اتخاذ راهبردها و خط مشی های هوشمندانه و مناسب دارد. برای دستیابی به اهداف و مقاصد یک واحد تحقیق و توسعه، لازم است سامانه و روش کاری نظام مند برای نوآوری ایجاد شود.
نوآوری نظام مند برای دستیابی به موفقیت و کسب اثرات ارتقاء نفوذ و جایگزینی فناوری در فرایند توسعه محصولات وخدمات ، طراحی می شود و شامل برنامه ریزی های خاص و ساختار سازمانی متناسب برای موفقیت است. موفقیت در اجرا و پیاده سازی نوآوری نظام مند در فرایند تحقیق و توسعه، جریانی از نفوذ فناوری و انتقال فناوری را به همراه خواهد داشت که فلسفه وجودی واحدهای تحقیق و توسعه را با نگرشی نو، تقویت می کند.
در این مقاله، سامانه ی نوآوری نظام مند در تحقیق و توسعه تشریح شده و ضرورت های ائتلاف راهبردی در موفقیت عملکرد واحدهای تحقیق وتوسعه، بررسی می گردد.