سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید زندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

امروزه، تحقیقها و پژوهشهای بسیاری بر روی استراتژیها، شیوه ها و ابزارهای پیشرفته صورت می گیرد تا بتوان متدلوژی شش سیگما را در صنایع و بازارهای مختلف و گوناگون بکار برد و توسعه داد. مفهوم و ابزارهای نوآوری نظام یافته نیز برای حل مسأله در حال رشد و گسترش چشمگیری می باشند همچنین با گذشت زمان این تکنیک با مفاهیم و اصول شش سیگما بیشتر و بهتر منطبق و همراستا شده است. در این مقاله، نوآوری نظام یافته در شش سیگما با هدف شناسایی و حذف ریشه های انحراف در فرایندها، توسعه یافته است همچنین این موضوع بررسی گردیده که چگونه ابزارهای مختلف نوآوری نظام یافته می تواند در فازهای مختلف شش سیگما مورد استفاده قرار گیرد. نتیجه این عمل دستیابی به درجه بالایی از کیفیت در بازار امروزی بعنوان مزیت رقابتی از طریق ترکیب بهینه این دو تکنیک است.