سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عابدین واحدیان – سرپرست پژوهشکده تحقیقات توسعه فناوری خراسان

چکیده:

در اقتصاد امروز که جهانی شدن و دانش مدار بودن رو به نزاید، مشخصه اصلی آن می باشد، نوآوری بعنوان قابلیت بکار بستن دانشهای نوین بمنظور بهبود تولید و خلق محصولات و سرویسهای نو، کارآئی بلا منازع به شمار آمده و بعنوان مرکز و محور توانایی رقابت هم در سطح نهادها و هم در سطح کشورها بطور گسترده ای مورد اتفاق نظر می باشد. اما نوآوری واقعا چیست؟ و چگونه اندازه گیری می شد؟ مقاله حاضر به این نکته می پردازد که واژه نوآوری متناوبا میان : نوآوری بعنوان دستاورد، نوآوری بعنوان اثر یا تبعات دستاوردها و نوآوری بعنوان نگرشی به کار و زندگی، مورد خلط قرار گرفته است. این مقاله همچنین قصد دارد تا به درک مفهوم نواوری و برداشتها و تصورات از آن وضوح و شفافیت بیشتری داد ه و تشخیص و تمایز نوآوری را مورد بحث قرار دهد. همچنین نگرشهای اصولی و عملی برای تمایز میان محصولات و فرایندهای نو با محصولات و فرایندهای موجود نیز بررسی می گردند.