سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی خادمی زنجانی – لویدز رجیستر – ایران

چکیده:

یکی از تغییرات اساسی که اخیرا " در استاندارد ISO9000 پدید آمده، افزوده شدن الزاماتی است که بطور مستقیم به مفهوم "بهبود مستمر " برمی گردد، اما واقعا بهبود مستمر یعنی چه و چگونه باید آن را نشان داد؟ نگارنده که خود بعنوان یک ممیز، بارها با سؤالاتی از این دست مواجه بوده است،
با نگارش این مقاله سعی دارد دریچه های جدیدی را پیرامون بهبود و مسائل مرتبط با آن، بر روی خوانندگان/شنوندگان گرامی بگشاید . در ابتدای مقاله، نگارنده با استفاده از سخنان برخی از بزرگان علم مدیریت و کیفیت و نیز بکمک محتوای برخی اصول مدیریتی، به تشریح اهمیت مسئله بهبود و ضرورت استمرار آن می پردازد . در ادامه نگارنده به تشریح نقش و جایگاه ویژه بهبود مستمر در ویرایش سوم استاندارد ISO9000 پرداخته و استاندارد ISO 9001:2000 را بعنوان پایه ای برای توسعه پایدار معرفی می نماید . در ادامه بحث، به دلایل ضرورت تعریف اهداف کیفیتی(QualityObjectives) در کنار خط مشی کیفیت (Quality Policy) پرداخته شده و ویژگیهای اهداف کیفیتی (Quality Policy) پرداخته شده و ویژگیهای اهداف کیفیتی نیز تشریح می گردد . نگارنده در ادامه مقاله، به معرفی زمینه های کلی تحقق مفهوم بهبود پرداخته و نکات مهمی را که می بایست هنگام تعیین اهداف کیفیتی (بعنوان مصادیق و شاخص های بهبود ) مورد توجه قرار گیرند، به مخاطبین یادآوری می نماید . آنگاه بعنوان مهمترین بخش مقاله، نزدیک به چهل شاخص عمومی که می توانند بعنوان مصادیق بهبود در یک سیستم کیفیت در نظر گرفته شوند، معرفی گردیده و مورد بحث قرار می گیرند.