سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهارک اسلامی – دانشگاه پیام نور تبریز
علی رضا درودی – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای، پژوهشکده علوم

چکیده:

در این مقاله معادلات حرکت در دام یون استوانهای را یافته و نواحی پایداری را برای حرکت یون در این دام محاسبه کرده و با نواحی پایداری در دام پاءول مقایسه کرده ایم.