سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید معتمد زاده – استادیار گروه بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
احمد جنیدی جعفری – استادیار گروه بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
غلامحسین صدری – استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
علیرضا زمان پرور – مربی گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

نوبت کاری یکی از عوامل استرس زای شغلی به شمار می‌آید که بخش رو به تزاید و از نیروی کار را در سطح جهان تحت تأثیر قرار داده است. نوبت کاری به طور گسترده در بخش‌های صنعت و خدمات وجود دارد. ضرورت‌های اجتماعی از قبیل مراقبت‌های پزشکی، خدمات آتش‌نشانی، پلیس و ….بخش خدمات را وادار به کار ۲۴ ساعته می‌نماید پژوهش حاضر با این هدف انجام شد که مشخص شود آیا نوبت کاری روی دیسک فاکتورهای بیماری‌های قلبی عروقی کسی دارد یا خیر؟ این مطالعه به صورت مقطعی – تحلیلی در یکی از بیمارستان‌های آموزشی تابع دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. جامعه مورد پژوهش (۲۵۰ نفر) شامل کلیه پرسنل بیمارستان هم از کادر درمانی، اداری و خدماتی (نوبت کار و غیره نوبت کار) بود. در این پژوهش علاوه بر تکمیل پرسش‌نامه، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ، قد و وزن و کلسترول سرم اندازه‌گیری شد. نتایج به صورت توصیفی و تحلیلی با استفاده از SPSS دورگه. نتایج این تحقیق نشان داد: ۱- بین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک دوست دارم و نه بدکاران اختلاف معنی‌دار وجود دارد ۲-در مورد کلسترول سزم ، اختلاف معنی داری بین گروه‌های مختلف مشاهده نگردید. ۳-بین سیگار کشیدن و نوبت کاری رابطه معنی‌داری وجود دارد. ۴- بین نوبت کاری و بیماری‌های معده این – سود این رابطه معنی‌داری وجود ندارد. در مجموع با توجه به افزایش منفی در فشار خون در اثر نوبت کاری به فراوانی بیشتری *‌ها بر بدکاران می‌توان گفت نوبت کاری به عنوان یکی از عوامل استرس زای محیط کار می‌تواند به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای بیماری‌های قلبی – عروقی محسوب گردد.