سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی مهرپور – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
علی پذیرنده – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
محمدمهدی ناصری – گروه پژوهشی تحقیقات کاربردی راکتور، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
مرتضی قریب – گروه پژوهشی تحقیقات کاربردی راکتور، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

هدف این مقاله معرفی کردن سیستم نوترون رادیوگرافی راکتور تحقیقاتی تهران به عنوان یک آزمون غیرمخرب با تاکید بر کاربردهای صنعتی آن است. حساسیت بالای نوتروننسبت به هیدروژن آن را به ابزار با ارزشی تبدیل کرده است. درحقیقت نوترون رادیوگرافی مکمل رادیوگرافی با پرتو ایکس است. دراجرای این پروژه ابتدا توسط نرم افزار MCNP فرایند رادیوگرافی شبیهسازی شد سپس با توجه به نتایج بدست آمده، مقادیر بهینه شار نوترون در دهانه موازیساز، محل نمونه و زمان پرتودهی در راکتور محاسبه گردید. برای نشان دادن توانائی های سیستم نوترون گرافی از قطعات مختلفی چون رینک اتومبیل، فندک، پره توربین، باطری قلمی، سنگ معدن، چوب خشک و چوب آبدار،و گل تصویربرداری انجام گرفت.