مقاله نور و مباحث مشترك آن در فلسفه اشراق و شعر مولوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در آينه معرفت از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: نور و مباحث مشترك آن در فلسفه اشراق و شعر مولوي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نور
مقاله حكمت اشراق
مقاله اشعار مولانا
مقاله مراتب هستي
مقاله نشات انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي اهر محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اساس فلسفه اشراق «نور برتر» است كه اصل و منشا هستي به شمار مي رود و با حكمت خسرواني و پهلوي ايرانيان باستان و نيز حكمت يونانيان قديم مرتبط است و سهروردي احيا كننده اين فلسفه، در دامن عرفان و حكمت اسلامي است.
با توجه به كاربرد واژه «نور» و ترادفات آن با بسامد بالا در اشعار مولانا، متوجه جايگاه خاص اين واژه در افق فكري وي مي شويم. براين اساس، در اين نوشته سعي شده است مناسبات و مشابهات محتوايي نور در آثار سهروردي و اشعار مولانا بررسي و نمايانده شود.