سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حجت اله صفری – دانشگاه تربیت مدرس
میرعلی اکبر نوگل سادات – سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

در طی این مقاله با پرداختن به پدیده های حاصل از فعالیت های نوزمینساختی مانند: ریخت زمینساخت، گسل های فعال، چین خوردگی های جوان، وضعیت ژزفای پی سنگ مغناطیسی، لرزه زمینساخت و سیمای میدان گرانشی، سعی در شناسایی جنبه هایی از فعالیت های نوزمینساختی ناحیه سی سخت گردیده و نتایج ذیل حاصل شده است: کج شدگی در نهشته های کوارتونری که همراه با پدیده ی گسلش معکوس در سطح گسل هایی با امتداد N120-130 رخ داده است. بالا آمدگی مناطق شمالی که حاکی از چین خوردگی های جوانی است که در ادامه چین خوردگی های قبلی ( در همان راستای پیشین) اتفاق افتاده است. از طرفی با توجه به ژرفای کانونی زمینلرزه ها (بیشتر ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر) می توان به فعالیت های گسل های پی سنگی پی برد، به گونه ای که فعالیت این گسل ها باعث ضخیم شدگی ناگهانی پوسته شده است که از پی آمدهای آن می توان به کم شدن میدان گرانشی (تا حد ۲۲۰- میلی گال )، عدم تعادل ایزوستاتیک (تا ۳۰- میلی گال ) و بالا آمدن پی سنگ مغناطیسی اشاره کرد. در مجموع می توان گفت که ناحیه مورد مطالعه از لحاظ نوزمینساختی کاملاً فعال است.