سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یوسفعلی عابدینی – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه گاوه زنگ – زنجان
یوسف ثبوتی – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه گاوه زنگ – زنجان

چکیده:

دراین بررسی نوسانات آزاد زمین واقعی بعنوان یک جرم کروی خود گراننده و دارای قسمتهای جامد و مایع بررسی شده است.با در نظر گرفتن تقارن کروی و همسانگردی زمین و استفاده از داده های واقعی، وجوه مختلف نوسانی آن محاسبه شده است . فرکانسها و دوره های تناوب این وجوه با مقادیر اندازه گیری شده همخوانی دارد.