سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهروز میرزا – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین محمدزاده – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
علی نریمانی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هندسه راپنیر روشی جدید جهت بررسی ترمودینامیک سیاهچاله ها میباشد. در این مقاله فرض شده است که ثابت کیهان شناسی را میتوان به عنوان یک متغیر ترمودینامیکی در نظر گرفت و پیامدهای چنین فرضی بر روی هندسه راپنیر و پایداری سیاهچاله ها مورد بررسی قرار گرفته است.