سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین محسنی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
گئورگ قره پتیان – دانشکده فنی دانشگاه تهران
بهزاد مشیری – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

مقالة حاضر روشی جهت مدلسازی اثر اشباع، پسماند و هیسترزیس در هستة ترانسفورماتورهای قدرت ارائه می دهد . برمبنای روش مذکور برنامه ای نوشته شده است که به کمک آن رفتار سیم پیچ قابل اشباع با فرض برخورد موج کلیدزنی نوسانی به آن مورد بررسی قرار گرفته است .