سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم اعتماد – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
حسین وزیری مقدم – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، شرکت ملی نفت ایران
حسن امیری بختیار – شرکت ملی نفت ایران
علی رحمانی – شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

مطالعه گروه های مورفوتایپ فرامینیفرهای پلانکتونیک منجر به شناسایی سه گروه از مورفوتایپ های فرامینیفرهای پلانکتونیک در دو برش مورد مطالعه شد. در برش لار درصد مورفوتایپ های ۱و۲ نسبتا بیشتر از مورفوتایپ های ۳ می باشد و در برش خرامه درصد مورفوتایپ های ۳ نسبتا بیشتر از مورفوتایپ های ۱و۲ می باشد که این مسئله نشان دهنده عمق بیشتر آب در برش خرامه نسبت به برش لار می باشد.