مقاله نوسانات هورمون هاي جنسي و کورتيزول در مولدين ماده ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشي پس از القاي اوولاسيون توسط Ova-Fact III) GnRH) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: نوسانات هورمون هاي جنسي و کورتيزول در مولدين ماده ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشي پس از القاي اوولاسيون توسط Ova-Fact III) GnRH)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استروئيدهاي جنسي
مقاله اوولاسيون
مقاله کورتيزول
مقاله GnRH
مقاله مولدين ازون برون پرورشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يونس زاده فشالمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فيض بخش حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي رضوان اله
جناب آقای / سرکار خانم: پوردهقاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قيصرکريم لو راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان تكاور
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي ساسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقادير تستوسترون (T)، پروژسترون (P4)، استراديول (E2) و کورتيزول سرم خون در مولدين ماده ازون برون پرورشي در جريان رسيدگي نهايي با تحريک (Ova-Fact III) GnRH به روش RIA اندازه گيري شد. پس از تعيين شاخص قطبيت (PI=10-14) و بررسي هورموني اقدام به تزريق با هورمون (Ova-Fact III) GnRH در مولدين ماده طي دو مرحله با دوز ۱۰mg/kg با فاصله زماني ۱۲ ساعت شد. سه نمونه خون از مولدين در زمان هاي ۰، ۱۲ و ۲۴ ساعت پس از تزريق اول گرفته شد. نتايج اختلاف معني داري در استروئيدهاي جنسي و کورتيزول در مولدين اووله شده (n=5) و اووله نشده (n=2) نشان داد (P<0.05)، P4, E2 پس از اوولاسيون کاهش يافت، در حالي که کورتيزول افزايش نشان داد. داده ها نشان دادند که استروئيدهاي جنسي، خصوصا T، در مولدين ماده ازون برون پرورشي نقش مهمي در اوولاسيون دارد، بطوري که غلظت T در مولدين اووله نشده به مراتب پائين تر از مولدين اووله شده بود. بالا رفتن سطوح کورتيزول در ارتباط با تداخل بين کورتيکوستروئيدها و رسيدگي گامت در مولدين مي باشد.