سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
مصطفی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک دانشگاه جامع امام حسین(ع)
محمد حسین غزل ایاغ – دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
احمدرضا امین – استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده:
کاهش سایزوهزینه به همراه افزایش قابلیت اطمینان اصلی ترین محرک برای تحقق مراجع فرکانسی on-chip است با این حال اصلی ترین محدودیت چنین مراجعی درمقایسه با همتاهای کریستالی خود تاثیرات دما وفرایند ساخت PVT روی فرکانس خروجی آنهاست درطول سالیان متمادی تلاشهای زیادی برای طراحی مراجع فرکانسی مبتنی برسیلیکن شده است بطوریکه این مراجع پایداری فرکانسی قابل مقایسه بانوسانسازهای مبتنی برکریستالها داشته باشند دراین مقاله ضرورت نیاز به نوسانسازهای سیلیکنی و محدودیت های کوارتز را بررسی میکنیم و برخی ازانواع نوسانسازهای سیلیکنی باجبرانسازی دمایی را معرفی میکنیم این نوسانسازها شامل نوسانسازهای MEMS ، LC ونوسانسازهای حلقه ای هستند درنهایت مقایسه ای بین این راهکارها ازلحاظ سطوح پایداری انجام میدهیم