سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ملیحه زارع – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق – الکترونیک
ساسان ناصح – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق – الکترونیک

چکیده:

در این مقاله ساختار جدیدی جهت تولید سیگنالهای متعامد ارائه شده است. در ساختار پیشنهاد شده دو نوسانساز تفاضلی مشابه با استفاده از خازن به نحوی با همدیگر تزویج شده اند که خروجیهای متعامد ایجاد می کنند. تحلیلی ازکارکرد مدار خطی شده ارائه شده است که نشان می دهد خروجیها نسبت به هم متعامد هستند. از مهمترین مزایای ساختار پیشنهاد شده این است که عناصر تزویج کننده، خازنها هیچ منبع نویزی به مدار اضافه نمیکنند همچنین مصرف توان ندارند. نوسانساز پیشنهادی در فن آووری CMOS و BJT طراحی شده و نتایج شبیه سازی آن ارائه شده است.