مقاله نوسان ايمان و کفر از نظر ابن عربي و ملاصدرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در انديشه ديني از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: نوسان ايمان و کفر از نظر ابن عربي و ملاصدرا
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمان
مقاله کفر
مقاله ابن عربي
مقاله ملاصدرا
مقاله عين ثابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايمان در انديشهديني از بالاترين ارزش برخوردار است، ولي هميشه اين سوال مطرح بوده است که آيا همهمومنان از ايماني يکسان و مشابه و در نتيجه از ارزشي مساوي برخوردارند؟ به عبارت ديگر، آيا ايمان و کفر افزايش و کاهش پذير است؟
پذيرفتن هر يک از دو طرف مساله، نتيجه پاسخ به سوالاتي است از قبيل اين که آيا ايمان و کفر امري بسيط است يا مرکب؟ و آيا عمل در حقيقت آن دو دخيل است يا خير؟ دانشمندان اسلامي در پاسخ به اين پرسش ها اختلاف نظر دارند. اين مقاله متکفل کشف و مقايسهديدگاه دو تن از انديشمندان برتر اسلامي، يعني ملاصدرا و ابن عربي است.
با توجه به مستندات ملاصدرا، از قبيل آيات قرآني، مباني عمومي فلسفه او از جمله: اصالت وجود، تشکيکي بودن وجود، حرکت جوهري و … و نظرات کلامي وي از جمله وجودي تلقي کردن کفر و ايمان و …، اين نتيجه به دست آمده است که کفر و ايمان در ديدگاه او، شدت و ضعف پذير است.
اما ابن عربي به دليل عدم ورود در بسياري از مسايل مربوط به ايمان و کفر در آثار خود و نيز ذووجوه بودن عباراتي که در اين باره از او به جا مانده است، نظر واحد و قطعي خود را ارايه نداده است. با اين حال، با توجه به غلبه دلايل و شواهد دال بر تاييد امکان و وقوع نوسان در کفر و ايمان، بايد توجيهاتي را ارايه داد تا اختلافات ظاهري و احتمالي را برطرف سازد. در صورت مدلل نمودن موارد خاص، مي توان گفت او نيز به کاهش و افزايش ايمان و کفر معتقد است، هرچند مباني وي تنوع و استحکام مباني صدرايي در امکان و روايي پذيرش شدت و ضعف در کفر  و ايمان را ندارد.