سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه مازندران
علی اکبر علی زاده گتابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
سید علی اکبر حسین زاده اطلاقسرا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده:

علما و دانشمندان، کارآفرینی را نیروی محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورها معرفی کرده، و آن را فرایند نوآوری و بهره گیری از فرصتها با تلاش و پشتکار بسیار دانسته اند. کارآفرینی را می توان فرایند کشف، ازیابی و استفاده از فرصتها بمنظور تولید کالاها و خدمات قابل ارائه در آینده دانست. درحقیقت، کارآفرینی به معنی مطالعه فرصتهاست. با عنایت به پدیده جهانی شدن بازار به ریسک پذیری کارآفرینانه بها می دهد، و برای گسترش سرمایه های فکری خود سرمایه های فکری خود سرمایه گذاری می کند در بالندگی فردی پر تلاش اند و در خط مشی گذاری، شرایط محیطی را مدنظر قرار می دهند. بر همین اساس توسعه کارافرنی از جنبه های گوناگون مدنظر قرار گرفته است که آموزش یکی از جنبه های مهم آن و در راستای گسترش آن است. در سالهای اخیر رشد و گسترش برنامه های تحصیلی و طرح هایی که به امر کارآفرینی و خلق کسب و کار جدید اختصاص یافته اند، قابل توجه بوده است. شمار مراکز ارائه دهنده آموزش کارآفرینی، نیز افزاییش یافته است. بنابراین آگاهی و شناخت.
مقاله حاضر با هدف تبیین و معذفی آموزش های کارآفرینان، ضمن مرور مستند ادبیات موضوعی و موضوعات مرتبط با آن، به طراحی تبیین و رائه نوع شناسی از مبانی و شاخص های مطالعه تطبیقی آموزش های کارآفرینانه رداخته و بر این اساس عوامل تشکیل دهنده را مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین نشان داده شد، کع هر کدام از صاحبنظران چه دیدگاههایی نسبت به آموزش های کارآفرینی داشته اند. در پایان مقاله، موارد مذکور جمع بندی شده، بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردید.