سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسنعلی اقاجانی –
فاطمه یحیی تبار –
عصمت السادات طاهری –

چکیده:

با وقوع انقلاب تکنولوژی اطلاعاتجامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز رشد و توسعه سریع تکنولوژی برتر مخصوصا در حوزههای ارتباطات کامپیوتر و مهندسی از دهه ۱۹۹۰ الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییراساسی کرده است در نتیجه دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی امروز شده است در اقتصاد مبتنی بر دانش محصولات و سازمان ها براساس دانش زندگی می کنند و می میرند و موفق ترین سازمان ها انهایی هستند که ازاین دارایی های ناملموس به نحوه بهتر و سریعتری استفاده می کنند مقاله حاضر با هدف ارائه یک نوع شناسی ازمدلهای سنجش سرمایه فکری در سازمان ها ضمن مرور ادبیات موضوعی و موضوعات مرتبط با آن به ارائه تقسیم بندی جدید از مدلهای سنجش سرمایه فکری در سازمان ها پرداخته است.