سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریبرز مسعودی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
زهرا صالحی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

کاربرد بافتهایی چون میرمکیت و پرتیت به عنوان کلیدی در بررسی تحولات ماگماهای گرانیتی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است . در کمربند آتشفشانی ایران و در شمال شرق محلات استوک گرانیتوئیدی با سن ائو – الیگوسن عمدتا در سنگهای آتشفشانی نفوذ کرده است .میرمکیت به طور وسیع در این پلوتون دیده می شود . بررسی ها ن شان میدهد بر اساس تقسیم بندی موجود،
میرمکیتهای مطالعه شده از نوع حاشیه ای هستند . شواهدی چون نبود آثار دیفرمه در سنگها و حفظ بافتهای اولیه ای چون زونینگ در پلاژیوکلازها و حضور بافتهای اولیه چون پرتیت و میکروگرافیک گویای محدود بودن سیالات برای ایجاد متاسومات یسم و جانشینی فلدسپاتها با یکدیگر در تشکیل میرمکیت است . میرمکیتها در طی فرایند جدایش ( اکسولوشن ) و از یک ماگمای اولیه کالکوآلکالن بوجود آمده اند . نمودارهای ژئوشیمیایی ترسیمشده براساس آنالیز XRFنمونه ها نیز حضور چنین ماگمایی را تایید می نماید.