سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین شاطری – دانشگاه علم و صنعت ایران
صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از میان تجهیزاتی که جهت مدیریت خطا در سیستم های توزیع به کار گرفته می شوند می توان به سکشنالایزرها اشاره کرد . جهت استفادة مناسب از سکشنالایزرها لازم است که این تجهیزات در موقعیت های بهینه و به تعداد بهینه نصب گردند . سکشنالایزرها دارای دو نوع جریانی و ولتاژی بوده که هر یک نیازمندی های خاص خود را دارا می باشند . از این رو جهت انجام عمل جایابی بهینه برای هر یک از این تجهیزات لازم است که روندی متفاوتی طی شود . در روند جایابی بهینة سکشنالایزرها پارامترهای فنی و اقتصادی مؤثر می باشند . در مورد جایابی بهینة سکشنالایزرهای جریانی و ولتاژی، از میان این پارامترها، عامل توپولوژی شبکه بسیار شاخص می باشد . در این مقاله در ابتدا به معرفی چند توپولوژی مرسوم در مورد شبکه های توزیع پرداخته می شود . سپس رو شی جهت جایابی بهینة سکشنالایزرها در سیستم های توزیع به اختصار بیان می شود . این روش بر اساس محاسبة انرژی توزیع نشده استوار است . این روش جایابی بهینه، بر روی شبکه هایی که
دارای ساختارهای مطرح شده می باشند اجرا می شود . در انتها میزان صرفه جوئی های حاصل شده در اثر نصب هر یک از انواع سکشنالایزرها در مورد هر شبکه مورد بررسی قرار می گیرند