مقاله نوک بيني، يافته ساختاري جديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۳۰ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: نوک بيني، يافته ساختاري جديد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غضروف جانبي تحتاني
مقاله آناتومي مفصل (جامع)
مقاله کاربرد در رينوپلاستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: نقيب زاده بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: نوحي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نقيب زاده غزل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: غضروف جانبي تحتاني (LLC) بيني از نظر آناتوميک، اغلب داراي ساختمان دو بعدي توصيف مي شود، در حالي که نويسندگان، درجراحي رينوپلاستي به روش باز بر روي بيماران خود، در طي ۲۰ سال اخير، شکل متفاوتي LLC را در حداقل ۴۰% موارد مشاهده کردند. نويسندگان متوجه شدندکه LLC ظاهري سه بعدي و نيم کره مانند دارد و در ناحيه اسکرول (Scroll) با بازوي داخلي اين نيمکره، به غضروف جانبي فوقاني (ULC) متصل مي شود. اين بازوي داخلي نقش مهمي در ايجاد عدم تقارن و گشاد شدن (Flare) سوارخ هاي بيني ايفا مي کند.
مواد و روش ها: LLC در ۲۸۶ بيمار که در يک فاصله زماني ۲ ساله تحت عمل جراحي رينوپلاستي با روش باز قرار گرفته بودند بررسي شد، با تمرکز بيشتر بر روي شکل اين غضروف به ويژه محل اتصال LLC به ULC (ناحيه.(Scroll  
يافته ها LLC :گنبدي شکل در ۴۰٫۹% بيماران ديده شد که در ۱۱٫۵% موارد دو طرفه بود. اين تفاوت آناتوميک بيشتر در بيماران با نوک بيني گرد ديده شد، هر چند با فراواني کمتر، در بيماران با نوک بيني باريک نيز رويت شد.
نتيجه گيري: حداقل۱٫۳  LLCهاي بررسي شده علاوه بر ديواره جانبي، ديواره مياني نيز داشتند، که گشادي و نيروي ارتجاعي اين ساختارها را به طرز معناداري افزايش مي دهد. اين حالت باعث مي شودکه اين دسته از LLCها به اقدامات بازسازي شکل دهي (صاف و مستقيم کردن) جواب ندهند، پس براي به دست آوردن سوراخ هاي بيني متقارن و پره هاي بيني مقبول از نظر زيبايي شناختي بايد به اين تفاوت رايج آناتوميک توجهي ويژه شود.