سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیروس عباسی – فوق لیسانس چینه و فسیل شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه با مختصات جغرافیایی درشمالغرب ایران قرار دارد و در تقسیمات زمین شناسی ایران در زون البرز – آذربایجان قرار گرفته است سنگهای مربوط به پرمین بالایی وسعت قابل توجهی از منطقه را در شمالغرب و شمال در بر می گیرد و با گذر از این قسمت به افق پاراتیرولیتس دار می رسیم که در چینه شناسی ایران مرز تدریجی پرمین – تریاس در نظر گرفته می شود و لی افق پاراتیرولیتس دار حاوی فسیل های پرمین فوقانی است و این قسمت نیز به پرمین فوقانی تعلق دارد و مرز تدریجی ۳-۱ متر شیلهای آهکی سفید تا کرمی رنگ در بالای این افق و زیر سنگ آهکهای کلاریادار تریاس زیرین _ هم ارز سازند الیکا ) قرار دارد و مرز تدریجی (transitional zone) 2-1 شیلهای آهکی ذکر شده است.