سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا پیغامی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی وحدت نیا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مساله بازیابی یک تصویر را می توان با استفاده از روش های بهینه سازی حل کرد. در این حالت مساله بازیابی یک تصویر را می توان به یک مساله بهینه سازی درجه دوم هموار با مقیاس بزرگ و یا یک مساله بهینه سازی درجه دوم ناهموار تبدیل کرد، که در ساختار یک مساله تکمیلی خطی یکنوا قرار می گیرد. یک الگوریتم پیشگو- اصلاح کننده ناشدنی (PCIP) برای حل مساله های تکمیلی خطی یکنوا (LCP) پیشنهاد می شود و برای حل مساله تکمیلی خطی مربوط به نویزدایی تصویر پیاده سازی می شود. در پیاده سازی الگوریتم PCIP، از مزایای مربوط به ساختار مساله مخصوصا تنک بودن آن استفاده می کنیم.