مقاله نيازسنجي آموزشي معاونين امور جوانان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در امداد و نجات از صفحه ۱۸ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: نيازسنجي آموزشي معاونين امور جوانان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نياز سنجي آموزشي
مقاله معاونين امور جوانان
مقاله مديران اجرايي
مقاله جمعيت هلال احمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هداوندي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هداوندي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گام اول برنامه ريزي آموزشي‌، شناسايي و اولويت بندي نيازهاي آموزشي است، که نقطه آغاز هر نوع آموزشي است. به ميزاني كه معاونين امور جوانان براي برنامه ريزي و مشاركت جوانان در فعاليت هاي امدادي و عام المنفعه فاقد معلومات، مهارت و توانايي ‌ها باشند، نياز به آموزش بيشتر احساس مي‌ گردد. هدف اين تحقيق تعيين نيازهاي آموزشي معاونين امور جوانان جمعيت هلال احمر است.
روش ‌ها: روش تحقيق توصيفي و كاربردي بوده و جامعه آماري تمامي معاونين امور جوانان استان هاي كشور در سال ۱۳۸۵ هستند. به دليل محدود بودن نمونه ها از روش شمارش كامل افراد (سرشماري) استفاده شده است. ابزار پرسشنامه محقق ساخته بوده و شاخص هاي آمار توصيفي مورد استفاده فراواني و درصد مي ‌باشد.
يافته ‌ها: بيشترين دوره هاي آموزشي مورد نياز معاونين امور جوانان هلال احمر روانشناسي نوجواني و جواني (۴۹٫۱۴ درصد)، مديريت سرپرستي (۵۹٫۱۱) و كمترين آن توانمند سازي نيروي انساني (۱ درصد)، مديريت استراتژيک (۱ درصد)، مديريت زمان (۱ درصد)، كارگاه آموزشي ارتباط با NGO (1 درصد)، بود.
نتيجه‌ گيري: دوره هاي آموزشي مورد نياز به ترتيب عبارتند از: روانشناسي نوجواني و جواني، مديريت سرپرستي، برنامه ريزي عملياتي، مديريت امور فرهنگي، رفتار سازماني، مديريت سوانح و حوادث، مديريت مشاركتي، بودجه بندي امور مالي، مديريت و برنامه ريزي نيروي انساني، گزارش ‌نويسي، مديريت گروه ها، مسايل نوجوانان و جوانان، جامعه شناسي جوانان، مديريت بحران.