مقاله نيازسنجي آموزش سلامت جنسي در زنان مراجعه کننده به واحد تنظيم خانواده مراکز بهداشتي ـ درماني شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۲۵۱ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: نيازسنجي آموزش سلامت جنسي در زنان مراجعه کننده به واحد تنظيم خانواده مراکز بهداشتي ـ درماني شهر تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت جنسي
مقاله آموزش
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفايي شيرپاك خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: چيني چيان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاراردبيلي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان خاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلامت جنسي جزء مهمي از سلامت بوده و تاکيد روز افزوني بر اهميت پرداختن به آن وجود دارد. در ايران علي رغم اقدامات قابل ستايشي که در پاسخ گويي به نيازهاي سلامت باروري به انجام رسيده است، به نظر مي رسد هنوز برنامه جامعي در جهت آموزش سلامت جنسي وجود نداشته باشد. هدف از اين مطالعه کشف نظر زنان متاهل در سن باروري در مورد نيازهاي آموزشي سلامت جنسي و محتواي مناسب چنين آموزشي بود.
۲۱ زن در سن باروري به روش نمونه گيري گلوله برفي (Snowball Sampling) و ۱۸ ارايه کننده خدمات تنظيم خانواده در مراکز بهداشتي ـ درماني شهر تهران از طريق بحث گروهي متمرکز مورد مصاحبه قرار گرفتند.
نتايج به دست آمده در چهار موضوع کلي قابل طبقه بندي شد: نيازهاي آموزشي زنان، نيازهاي آموزشي شوهران آنان، رفتارهايي که زنان در روابط جنسي خود نمي پسندند و نظر زنان در مورد مورد آموزش سلامت جنسي. تحليل داده ها نشان داد نيازهاي اصلي آموزش سلامت جنسي براي زنان و شوهران آنان موضوعات متنوعي را در مورد اصول پايه و رفتارهاي جنسي شامل مي شود. به نظر مي رسد زنان از بعضي رفتارهاي جنسي، شکايت و سوالات زيادي در اين ارتباط داشته باشند. آنان عقيده داشتند که آموزش سلامت جنسي تاثير زيادي بر زندگي زناشوئي آنان خواهد داشت.
به نظر مي رسد شناخت حساسيت هاي فرهنگي و واقعيت هاي موجود در روابط زوجين و درک نيازهاي آنان، آنچنان که خود مي گويند به طراحي برنامه آموزش سلامت جنسي متناسب با نياز واقعي افراد کمک شاياني خواهد کرد.