مقاله نيازسنجي دوره هاي آموزش ضمن خدمت کتابداران کتابخانه هاي دانشگاه های دولتی شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۵۶۶ تا ۵۷۶ منتشر شده است.
نام: نيازسنجي دوره هاي آموزش ضمن خدمت کتابداران کتابخانه هاي دانشگاه های دولتی شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآموزي ضمن خدمت
مقاله بررسي نيازها
مقاله کتابخانه هاي دانشگاهي
مقاله کتابداران
مقاله نيازهاي آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرزادي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: مجيري شهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرعت تحولات در عرصه فن آوري اطلاعات، حجم عظيم اطلاعات، تنوع محمل هاي اطلاعاتي و نيازهاي اطلاعاتي روزافزون، همگامي کتابداران با اين تحولات به منظور پاسخ گويي سريع، صحيح و با کيفيت به نيازهاي کاربران را مي طلبد. برنامه ريزي براي آموزش کتابداران در گرو انجام مطالعات دقيق نيازسنجي است و اين پژوهش با هدف نيازسنجي دوره هاي آموزش ضمن خدمت کتابداران کتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان انجام گرفته است.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع کاربردي است و به شيوه پيمايشي در سال ۱۳۸۷ انجام گرفته است. جامعه پژوهش را کتابداران کتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان که به شيوه سرشماري انتخاب شدند و تعداد آن ها ۱۸۰ نفر بود، تشکيل دادند. جمع آوري داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته انجام شد و در نهايت تحليل داده هاي ۱۴۲ پرسش نامه عودت داده شده با نرم افزار SPSS صورت گرفت. روايي پرسش نامه با نظر خواهي از استادان و پايايي آن با محاسبه Cronbach’s alpha برابر با ۰٫۸۲ سنجيده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد بيشترين ميزان نياز در حوزه آموزش ضمن خدمت عبارت از آشنايي با شيوه هاي جستجوي اطلاعات در اينترنت، اصول مهارت هاي ارتباطي کتابداران و آشنايي با بانک هاي اطلاعاتي و جستجو در آن ها و روش تحقيق در کتابداري و اطلاع رساني هستند.
نتيجه گيري: مي بايست اولويت ارايه آموزش هاي ضمن خدمت در کتابخانه ها به موارد ذکر شده در يافته ها اختصاص يابد و اين دوره ها با محتواي آموزشي غني، مدرسان متخصص و به طور مداوم در کتابخانه ها اجرا شود و مورد ارزيابي قرار گيرد.