مقاله نيازهاي آموزشي امدادگران در فرآيند امداد و انتقال مجروحين جنگي با جراحات شكمي در جنگ هاي زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۲۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: نيازهاي آموزشي امدادگران در فرآيند امداد و انتقال مجروحين جنگي با جراحات شكمي در جنگ هاي زميني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حيطه شناختي
مقاله حيطه حرکتي
مقاله حيطه عاطفي
مقاله جراحات شکمي
مقاله جنگ هاي زميني
مقاله انتقال مجروحين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عامريون احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنويس محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ذيقيمت فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: سقالرزاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: يكي از موارد مهم در جنگ ها، حضور و اقدامات موثر كادر درمان و امدادگران است كه اگر به موقع و با برنامه و دانش مشخص وارد كار شوند، از صدمات بسياري پيشگيري نموده و سبب حفظ روحيه رزمندگان و كاهش عوارض مي شوند. بدون شك تصميم گيري هاي صحيح باليني، تدبير در موارد استرس زا، تنظيم اطلاعات و داده ها و استفاده مناسب از آموخته هاي نظري و عملي، از مسووليت هاي امدادگران است كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است.
روش ها: اين بررسي، مطالعه اي توصيفي به روش مقطعي است. در راستاي موضوع پژوهش، پرسش نامه اي تهيه شد و در اختيار ۵۰ نفر از امدادگراني كه در زمان جنگ حضور داشتند، قرار گرفت. پاسخ ها با توجه به اهداف تحقيق و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: در حيطه شناختي، امدادگران
۷۰% صدمات شكمي را نيازمند اقدام فوري تشخيص دادند. در حيطه حركتي، ۵۰% پاسخ هاي امدادگران در خصوص مراقبت هاي درماني در جراحات نافذ شكمي نادرست بود. در حيطه رواني و عاطفي، ۴۲% امدادگران، آموزش عملي و تئوري و مسلط بودن به كار را بهترين عامل حمايت هاي رواني و عاطفي اعلام كرده اند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه، امدادگران در سه حيطه شناختي، حركتي و رفتاري نياز به آموزش دارند.