مقاله نيازهاي مادران كودكان بستري: حقوق مطالبه شده مادران از خدمات پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۷۰ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: نيازهاي مادران كودكان بستري: حقوق مطالبه شده مادران از خدمات پرستاري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كودك
مقاله بيماري مزمن
مقاله مراقبت پرستاري
مقاله حقوق مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آيين فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: الحاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وقتي کودکي در بيمارستان بستري مي شود اعضاي خانواده نيز تحت تاثير قرار مي گيرند. با تاکيد روزافزون بر مراقبت خانواده محور در بخش هاي کودکان، ارايه مراقبت پرستاري به گونه اي که نيازهاي کودکان و خانواده ها را برآورده سازد بيش از پيش ضروري است. اين مطالعه با هدف تعيين نيازهاي مادران کودکان مبتلا به بيماري مزمن در مدت بستري در بيمارستان از ديدگاه آنان انجام گرفته است.
اين مطالعه يک مطالعه کيفي از نوع آناليز درون مايه اي استقرايي ۶ مرحله اي بود. شرکت کنندگان در پژوهش را ۲۳ مادر داراي کودک مبتلا به بيماري مزمن بستري در بخش تشکيل مي دادند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه هاي عميق چهره به چهره جمع آوري شد.
آناليز درون مايه اي داده ها نهايتا ۷ طبقه مفهومي از نيازهاي مادران در مدت بستري کودک را آشکار ساخت. اين ۷ طبقه مفهومي عبارت بودند از: نياز به دريافت مراقبت جسمي، نياز به درک شرايط مادر، نياز به اطلاع رساني مفيد و به موقع، نياز به مشارکت در تصميمات مراقبتي، نياز به اميد، نياز به اطمينان از مراقبت و نياز به دريافت حمايت بر اساس يافته ها. مي توان نتيجه گرفت برنامه ريزي مراقبتي مطلوب به منظور تامين نيازهاي همه جانبه کودک و خانواده که اساس مراقبت خانواده محور را تشکيل مي دهد بايستي به گونه اي صورت گيرد که در کنار تامين نيازهاي کودک به عنوان مددجوي اصلي در سيستم مراقبت بهداشتي، تلاش نمايد تا نيازهاي مادران شامل نياز به دريافت مراقبت جسمي، نياز به درک شرايط مادر، نياز به اطلاع رساني مفيد و به موقع، نياز به مشارکت در تصميمات مراقبتي، نياز به اميد، نياز به اطمينان از مراقبت و نياز به دريافت حمايت را نيز برآورده نمايد.