مقاله نيروي دريايي فاطميان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در تاريخ و تمدن اسلامي از صفحه ۴۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: نيروي دريايي فاطميان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاطميان
مقاله نيروي دريايي (بحريه)
مقاله درياي مديترانه
مقاله دارالصناعه
مقاله مصر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري طاهري عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استقرار فاطميان در جنوب درياي مديترانه سبب شد که اين دولت براي تحکيم و توسعه قدرت خود در پهنه اين دريا به تقويت نيروي دريايي و ساخت کشتي و تهيه ادوات و تجهيزات نيروي دريايي اهتمام ويژه اي داشته باشد، چندان که ديواني براي نظارت بر امور نيروي دريايي تاسيس کرد. در اين مقاله وجوه مختلف نيروي دريايي فاطمي بررسي شده است.