مقاله نيمرخ آمادگي جسماني بازيکنان زبده فوتبال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: نيمرخ آمادگي جسماني بازيکنان زبده فوتبال ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توان بي هوازي
مقاله توان هوازي
مقاله ويژگي هاي فيزيولوژيکي بازيکنان فوتبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: چوبينه سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش عبارت است از تعيين نيمرخ آمادگي جسماني بازيکنان زبده فوتبال ايران. بدين منظور ۴۰ بازيکن زبده ليگ برتر فوتبال ايران (سن ۲۴٫۹۲±۳٫۶۴ سال، وزن ۷۸٫۲۴±۴٫۸۹ کيلوگرم، قد ۱۷۹٫۰۷±۴٫۹۰ سانتي متر) انتخاب شدند. شاخص هاي ترکيب بدني شامل وزن، BMI، درصد چربي، و WHR با استفاده از دستگاه تجزيه و تحليل ترکيبات بدني اندازه گيري شد. شاخص هاي آمادگي جسماني شامل انعطاف پذيري با استفاده از آزمون خمش به جلو، سرعت با استفاده از آزمون ۴۰ يارد، چابکي با استفاده از آزمون ايلينويز، و توان بي هوازي با استفاده از دستگاه ارگوجامپ پس از پايان نيم فصل اول ليگ سنجش شدند. توان هوازي با استفاده از دستگاه تجزيه و تحليل گازهاي تنفسي (k4b2) اندازه گيري شد. نتايج اين تحقيق نشان داد ميانگين درصد چربي ۱۳٫۹۳±۲٫۶۳، ۲۴٫۲۸±۱٫۲۶BMI کيلوگرم بر مترمربع، ۰٫۸۱±۰٫۰۰۲WHR، انعطاف پذيري ۳۵٫۰۲±۵٫۳۶ سانتي متر، رکورد سرعت در ۴۰ يارد ۴٫۹۱±۰٫۱۶ ثانيه، چابکي ۱۶٫۲۹±۰٫۵۷ ثانيه، توان بي هوازي ۴۹٫۱۲±۶٫۰۱ وات به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن،  46.29±۴٫۳۰ Vo2max ميلي ليتر بر کيلوگرم وزن بدن در دقيقه بود. به طور کلي، به نظر مي رسد ميانگين درصد چربي بازيکنان زبده ايران (۱۳٫۹۳ درصد) بالاتر از استانداردهاي بين المللي است و انعطاف پذيري آن ها در حد مطلوبي قرار دارد. ميانگين کل توان هوازي بازيکنان زبده ايران حتي در مقايسه پست هاي بازي پايين تر از بازيکنان زبده ساير کشورهاست. در مورد توان بي هوازي، شاخص سرعت و چابکي نيز در پست هاي مختلف بازي تفاوت معناداري نداشت.