مقاله نيمرخ رواني دختراني که مورد سو استفاده جنسي قرار گرفته اند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: نيمرخ رواني دختراني که مورد سو استفاده جنسي قرار گرفته اند
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سو استفاده جنسي
مقاله اختلال استرس پس از سانحه
مقاله تجاوز
مقاله بحران
مقاله پروفايل رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گيتي قريشي اشرف السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور بررسي پروفايل رواني دختراني که در شهرستان تهران مورد سو استفاده جنسي قرارگرفته اند، ۵۰ دختر از پزشکي قانوني تهران انتخاب و بوسيله پرسشنامه ام ام پي آي مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج بيانگر شکل گيري الگوي اعتراف به مشکلات هيجاني و درخواست کمک در مقياسهاي L-F-K است. يافته ها نشان مي دهند که در مجموع قرباني ها داراي برافراشتگي قابل تفسير در مقياسهاي خودبيمارانگاري، انحراف، پارانويا و اسکيزوفرنيا هستند.