سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا تابش – دانشجویدکترای دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله به اثر محتوای فرکانسی رکوردهای مورد استفاده بر پاسخ دینامیکی سازه در تحلییل های دینامیکی غیرخطی پرداخته شده است. روند کار به این صورت که رکوردهای شتاب چندزلزله نسبت به PGA مقیاس شده و پاسخ سازه تحت آنها تعیین می گردد. کلیه رکوردهای شتاب طوری مقیاس می شوند که PGA تمام آنها برابر واحد بوده و با انتگرال گیری از این رکوردهای نرمال شده تاریخچه سرعت و جابجایی زمین تعیین می گردد. سپس با استفاده از تبدیل فوریه این تاریخچه ها محتوای فرکانسی و سهم دامنه های تحریک تعیین می گردد. با استفاده از پنج رکورد در قالب یک مثال نکاتی پیرامون اهمیت محتوای فرکانسی بر پاسخ سازه ارائه می گردد.