سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

روح اله محمدعلی زاده – گروه سازه دفترفنی مهندسی شبکه های آبیاری و زهکشی، سازمان آب و برق خوزس
محمدتقی منصوری کیا – دفترسازه وهیدرولیک مدیریت فنی مهندسی شبکههای آبیاری و زهکشی، سازمان

چکیده:

فرسایش سواحل رودخانه ها بخصوص در مواقع سیلابی از مهمترین پدیده های مخرب میباشد. این پدیده ضمن این که اراضی ساحلی، تاسیسات صنعتی و شهری و ابنیه فنی نظیر جاده های ساحلی را تخریب می کند، باعث فرسایش و شستشوی خاک های حاصلخیز می شود. انتخاب نوع مصالح به منظور ترمیم و تثبیت ساحل، بسته به – شرایط هیدرولیکی، دسترسی به مصالح، وجود ماشین آلات، نیروی متخصص، ژئوتکنیک ساختگاه متفاوت است . استفاده از اپی های بتن مسلح یک روش به منظور حفاظت ساحل می باشد. در این روش شمع هایفولادی یا بتنی مسلح قائم در راستای عمود یا مایل نسب ت به ساحل و به فواصل مشخص از یکدیگر در بستر رودخانه کوبیده میشوند. متعاقب این عملیات، پانل های بتنی پیش ساخته بین این شمع ها و ترجیحاً به صورت کشویی جایگذاری
میگردند. رسوبگذاری بین اپی ها سبب تثبیت ساحل فرسایش یافته میگردد. دراین تحقیق، به نک اتعمده در طراحی اپی های بتن مسلح اشاره شده است. همچنین موارد خاص اجرای این اپیها بررسی گردیده است . اپی های بتنی به منظور تثبیت و ترمیم ساحل رودخانهکارون در منطقه دارخوین به عنوان مثال موردی بررسی شده است.