سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

امیرمهدی علیزاده – کارشناس متالورژی‐بازرس حفاظت کاتدی و خوردگی فلزات

چکیده:

بررسیهای انجام گرفته شامل اندازه گیری اختلاف پتانسیل کف مخازن،اندازه گیری مقاومت ویژه خاک اطراف مخازن،تأثیر سازه های تحت حفاظت کاتدی بر روی سازه های بدون حفاظت،امکان جدا سازی سازه های تحت حفاظت از سازه های دیگر، تفاوت مقاومت مخصوص خاک زیر سازی مخازن با خاک اطراف مخازن، میزان نشتی جریان حفاظتی از طریق اندازه گیری اختلاف پتانسیل سازه های مت ّ صل به سازه های تحت حفاظت و میزان افت پتانسیل، آلودگی نفتی خاک اطراف مخازن و… جهت دستیابی به مواردی که در طراحی یک سیستم بهینه حفاظت کاتدی بایستی جهت سازه های موجود در جزیره خارگ م  د نظر قرار گیرد انجام گرفته و منجر به نتایج انتهای این مقاله شد.